Трудовий архів

Кагарлицького району

Київської області

a

Штати

У штаті комунального підприємства «Трудовий архів Кагарлицького району» два працівника – директор і бухгалтер.photo
Василенко Таміла Василівна

-

Василенко Таміла Василівна - директор Комунального Підприємства " Трудовий архів Кагарлицького району ", призначена на посаду директора з 20 квітня 2007 року, рішенням сесії Кагарлицької районної ради № 96-08-У від 22.03.2007 р.

Закінчила Харківський інститут громадського харчування у 1981 році.

Здійснює керівництво діяльністю архіву, несе персональну відповідальність за виконання покладених на архів завдань, затверджує функціональні обов'язки працівників архіву, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, розпоряджається коштами архіву в межах затвердженого на його утримання кошторису і положення, забезпечує виконання планів роботи, проводить роботу по забезпеченню зберігання документів, ремонт документів, оправлення та підшивка документів, перевірка наявності і стану документів архіву, видача документів користувачам, проводить роботи по описуванню документів, удосконаленню та переробці описів, виконує запити соціально - правового характеру, веде діловодство в архіві, веде прийом громадян.photo
Яковішак Оксана Василівна

-

призначена на посаду бухгалтера наказом № 6 директором комунального підприємства від 02.06.2014 р.

2013, Інститут екології економіки і права, екологія та охорона навколишнього середовища.

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку в Установі; спільно з працівниками архіву приймає надходження фондів від джерел комплектування; приймає учаcть у виконанні запитів.