Трудовий архів

Кагарлицького району

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


         Рішенням сесії Кагарлицької районної ради У - го скликання, № 96-08-У, від 22 березня 2007 року було вирішено створити юридичну особу ( комунальне підприємство ) " Трудовий архів Кагарлицького району ", затвердити статут " Трудового архіву Кагарлицького району ", визначити місце знаходження юридичної особи, затвердити чисельність, структури та кошторис на утримання " Трудового архіву Кагарлицького району ".

        Основні завдання архіву : збереження архівних документів субєктів господарювання різних форм власності та централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, відповідно до статті 29 Закону України " Про Національний Архівний фонд і архівні установи ", керуючись ст. 43, 60 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні, згідно Положення про Трудовий архів ".

     

        Функції по управлінню, керівництвом Комунальним Підприємством " Трудовий архів Кагарлицького району " делеговані Кагірлицькій районній державній адміністрації, і Державному архіву Київської області.

       Станом на 01.10.2013 р. у архіві знаходиться 67 фондів, 10 517 справ. Перші фонди були передані з архівного відділу Кагарлицької райдержадміністрації.

      В архіві зберігаються документи, які не віднесені до Національного архівного фонду та з особового складу ліквідованих підприємств, установ та організацій району.

    Виконує покладені на відділ завдання щодо розвитку архівної справи у Кагарлицькому районі.

      Архів розміщений в приміщенні Кагарлицького районного військового комісаріату на ІІ поверсі. Сховище обладнано охоронною сигналізацією, має грати на вікнах, архів має робочу кімнату для директора і бухгалтера.

     Працює архів згідно Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій ( Наказ Держкомархівів України, від 16.03.2001 р. № 16. Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 08.05.2001 р. За № 407/5598 ). Архів контролює та надає практичну, методичну допомогу установам району з питань діловодства та архівної справи, планує роботу згідно вимог Кагарлицької районної державної адміністрації та Державного архіву області, звітується перед Райдержадміністрацією та держархівом області.

      Автотранспортом архів не забезпечено, але при необхідності транспорт надає Кагарлицька райдержадміністрація і районна рада.

        З початку створення архівного відділу ( 2007 рік ) і по цей час очолює його директор Василенко Таміла Василівна, 1954 року народження, закінчила Харківський інститут громадського харчування у 1981 році, призначена на посаду директора з 20 квітня 2007 року, здійснює керівництво діяльністю архіву, несе персональну відповідальність за виконання покладених на архів завдань, затверджує функціональні обов*язки працівників архіву, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і котролює їх виконання, розпоряджається коштами архіву в межах затвердженого на його утримання кошторису і положення, забезпечує виконання планів роботи, проводить роботу по забезпеченню зберігання документів, ремонт документів, оправлення та підшивки документів, перевірка наявності і стану документів архіву, видача документів користувачам, проводить роботи по описуванню документів, удосконаленню та переробці описів, виконує запити соціально - правового характеру, веде діловодство в архіві, веде прийом громадян.